สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 066 8899Vitallife is proud to be the world’s first organization accredited against DNV GL's Outpatient Specialist Center Standard

โทร. 02 066 8899

 • ดร. เทอร์รี่ กรอสแมน

  ผู้อำนวยการด้านการแพทย์นานาชาติ
  Vitallife Corporation Ltd

  TRANSCEND
  by
  Dr. Terry Grossman
  Ray Kurzweil

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

  ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ที่ศูนย์สุขภาพไวทัลไลฟ์กรุงเทพ

  EAT FOR HEALTH
  by
  Dr. Pansak Sugkraroek

 • ดร.เจมส์ แคนตั้น

  ที่ปรึกษาด้านการแพทย์
  Vitallife Corporation Ltd

  FUTURE SMART
  by
  Dr. James Canton

More Doctors ▽
 • พญ. วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์
  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

 • น.พ. สมบูรณ์ รุ่งพรชัย

  แพทย์ผู้เชียวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ฮอร์โมนและสุขภาพทางเพศ

 • พญ.ณัชชา หริณะรักษ์

  แพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย สมุทัยเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูภาวะเสื่อม

 • นพ. นาวิน จิตเทศ

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ฮอร์โมนและสุขภาพทางเพศ สมุทัยเวชศาสตร์

 • พญ. ปรียานาถ กำจรฤทธิ์

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชวิทยาและนารีเวชวิทยา

 • พญ. สุภาณี ศุกระฤกษ์

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม
  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

 • พญ. ณิชา รังสิมานนท์

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม
  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

 • อาจารย์ ศัลยา คงสมบูรณ์

  นักโภชนาการ
  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

  TRANSCEND
  by
  Dr. Terry Grossman
  Ray Kurzweil

  -->
 • ดร. กมล ไชยสิทธิ์

  นักกำหนดอาหารเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

 • ดร. สุธร ชุตินิยมการ

  ประธานบริหาร
  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

 • นพ.คณิน ไตรพิพิธสิริวัฒน์

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ฮอร์โมนและสุขภาพทางเพศ สมุทัยเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูภาวะเสื่อม
  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

COLLAPSE △