สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2667-2340Vitallife is proud to be the world’s first organization accredited against DNV GL's Outpatient Specialist Center Standard

โทร. 0-2667-2340

 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]
 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]

พญ. วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์ เป็นหนึ่งในกลุ่มแพทย์ชั้นแนวหน้าสาขาเวชศาสตร์ชะลอวัย สมุทัยเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาวะเสื่อม ด้วยบุคลิกภาพกระฉับกระเฉงของพญ. วรรณวิพุธ ทำให้ท่านได้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญรับเชิญในรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (M.D.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
 • วุฒิบัตรวิชาชีพเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตร American Board of Anti-Aging & Regenerative Medicine
 • วุฒิบัตร Interventional Endocrinology, Millennium Health Centers, USA
 • วุฒิบัตร Fellowship of Integrative Sport Medicine, IFSM
 • วุฒิบัตร Brain Health, American Academy of Anti-aging Medicine
 • ทุนวิจัยด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย สมุทัยเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาวะเสื่อม ประเทศสหรัฐอเมริกา (2011)
 • สมาชิก World Society of Anti-aging Medicine (WOSAAM)
 • สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thai Anti-aging and Regenerative Medicine: TAARM)
 • สมาชิก American Academy of Anti-aging Medicine (A4M)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตร 143 (DCP143), IOD
 • วันจันทร์: 08.00-17.00 น.
 • วันอังคาร: 08.00-17.00 น.
 • วันพุธ: 08.00-17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี: 08.00-18.00 น.
 • วันศุกร์: 08.00-17.00 น.
 • วันเสาร์: 09.00-12.00 น. (กรุณาสอบถามล่วงหน้า)
  • อายุยืนยาวเหนือกาลเวลา

  • TRANSCEND
   by
   Dr. Terry Grossman
   Ray Kurzweil