สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2667-2340Vitallife is proud to be the world’s first organization accredited against DNV GL's Outpatient Specialist Center Standard

โทร. 0-2667-2340

 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]
 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]

พญ. สุภาณี มีประการณ์ทางการแพทย์ด้านผิวพรรณและความงาม มานานกว่า 10 ปี ทั้งยังได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ The American Academy of Anti-aging Medicine ในสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันนี้ พญ. สุภาณี ได้ร่วมเป็นแพทย์ประจำที่ศูนย์ผิวหนังและความงามด้านผิวพรรณในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (M.D.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2520
 • วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
 • วุฒิบัตรตจวิทยา จากสถาบันโรคผิวหนัง
 • การฝึกอบรมการศัลยกรรมด้วยเลเซอร์ จากโรงพยาบาลออตตาวา มหาวิทยาลัยออตตาวา ประเทศแคนาดา
 • การฝึกอบรมด้าน Naturopath and Homeopath จาก Blackmores clinic ประเทศออสเตรเลีย
 • สมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมเพื่อการศึกษาผู้ชายสูงวัยนานาชาติ
 • สมาชิกสมาคม American Society of Dermatology
 • สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศไทย
 • สมาคม Integrated Sport Medicine 2554
 • The American Academy of Anti-Aging Medicine 2555
 • วันอังคาร: 14.00-17.00 น.
 • วันศุกร์: 14.00-17.00 น.
 • วันเสาร์: 08.00-12.00 น.(นัดหมายล่วงหน้า)
  • อายุยืนยาวเหนือกาลเวลา

  • TRANSCEND
   by
   Dr. Terry Grossman
   Ray Kurzweil