สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2667-2340Vitallife is proud to be the world’s first organization accredited against DNV GL's Outpatient Specialist Center Standard

โทร. 0-2667-2340

 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]
 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]

อาจารย์ ศัลยา เป็นนักโภชนาการที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทางด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและโภชนาการในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากนี้ ยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับโภชนาการในภาษาไทย ออกมาถึง 6 เล่มด้วยกัน

 • มหาบัณฑิตสาขาคหกรรมศาสตร ภาควิชาอาหารและโภชนาการจาก California State University ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 2530
 • อนุปริญาด้านโภชนาการ มหาวิทยาลัยบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา 2549 – 2551
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 • วุฒิบัตรรับรองนักโภชนาการ จาก Academy of Nutrition and Dietetics (American Dietetic Association) 2530
 • วุฒิบัตรการฝึกอบรม In Childhood And Adolescent Weight Management Program จาก Commission on Dietetic Registration ,Academy of Nutrition and Dietetics
 • วุฒิบัตร INTENSIVE DIABETES MANAGEMENT Asia Pacific Program จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • วุฒิบัตรการฝึกอบรม Training In Adult Weight Management Program จาก Commission on Dietetic Registration ,Academy of Nutrition and Dietetics
 • วุฒิบัตรการฝึกอบรม Training In Lactation จาก The Lactation Institute รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • วุฒิบัตรฝึกอบรม Training In Advances In Perinatal And Pediatric Nutrition จากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • สมาชิกผู้ก่อตั้งและโฆษกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
 • หนังสือโภชนาการ 6 เล่ม เพื่อผู้บริโภคชาวไทย
 • สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • วันจันทร์ : 09.00-17.00 น.
 • วันพุธ: 09.00-17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี: 09.00-17.00 น.
 • วันเสาร์: 10.00-13.00 น.
  • อายุยืนยาวเหนือกาลเวลา

  • TRANSCEND
   by
   Dr. Terry Grossman
   Ray Kurzweil