สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2667-2340Vitallife is proud to be the world’s first organization accredited against DNV GL's Outpatient Specialist Center Standard

โทร. 0-2667-2340

 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]
 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]

พญ. ปรียานาถ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านฮอร์โมนและวัยทอง อีกทั้งยังเป็นสูตินารีแพทย์และนารีแพทย์ ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลอีกด้วย

 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย 2543
 • วุฒิบัตร Menopause จาก Monash Medical Centre and the Royal Women's Hospital เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 2556 – 2557
 • วุฒิบัตร Obstetric Ultrasound จาก Royal Hospital for Women นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 2549
 • ประกาศนียบัตรการสูตินารีแพทย์และนารีแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ ประเทศไทย 2549
 • วุฒิบัตรตจวิทยา จากสถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 2547
 • แพทย์ประจำบ้านอาวุโส แผนกสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี 2548
 • สมาชิกสมาคมเพศศาสตร์ศึกษานานาชาติ
 • แพทยสภา ประเทศไทย
 • สมาคมราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • วันจันทร์: 17.00 – 19.00 น.
 • วันอังคาร: 16.00 – 19.00 น.
 • วันเสาร์: 08.00 - 15.00 น.
  • อายุยืนยาวเหนือกาลเวลา

  • TRANSCEND
   by
   Dr. Terry Grossman
   Ray Kurzweil