สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2667-2340Vitallife is proud to be the world’s first organization accredited against DNV GL's Outpatient Specialist Center Standard

โทร. 0-2667-2340

 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]
 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]

พญ. ณิชา เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม ซึ่งร่วมเป้นแพทย์ประจำศูนย์ผิวหนังและความงามด้านผิวพรรณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล.

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (M.D.) คณะแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548
 • มหาบัณฑิตสาขาตจวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา 2549 – 2551
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาตจวิทยา มหาวิทยาลัยบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา 2551 – 2553
 • วุฒิบัตร Cutaneous and Laser Surgery จากสถาบันโรคผิวหนัง กระทรวงสาธารณสุข 2554
 • วันจันทร์: 09.00-16.00 น.
 • วันอังคาร: 13.00-16.00 น.
 • วันพุธ: 09.00-12.00 น.
 • วันศุกร์: 09.00-12.00 น.
  • อายุยืนยาวเหนือกาลเวลา

  • TRANSCEND
   by
   Dr. Terry Grossman
   Ray Kurzweil