สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2667-2340Vitallife is proud to be the world’s first organization accredited against DNV GL's Outpatient Specialist Center Standard

โทร. 0-2667-2340

 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]
 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]

นพ. นาวิน เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาวะเสื่อม นอกจากนี้ ยังชำนาญในการทำคีเลชันบำบัด โดยได้รับการรับรองจากสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (M.D.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรวิชาชีพเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) จากราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
 • วุฒิบัตร Clinical Dermatology for Family Physician จาก The National Skin Centreมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
 • วุฒิบัตร อาชีวเวชศาสตร์ จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
 • วุฒิบัตร Underwater Medicine for diving medical officers จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ประเทศไทย
 • วุฒิบัตร Tropical Medicine and Hygiene (DTM&H) จาก Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา
 • วุฒิบัตร Intensive course of Anti-Aging จากโรงพยาบาลกรุงเทพ ประเทศไทย
 • วุฒิบัตรรับรอง Registered Examining Doctor จาก Oil and Gas UK (OGUK), แอเบอร์ดีน สหราชอาณาจักร
 • วุฒิบัตร Chelation Therapy จากสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
 • วุฒิบัตร American Board of Anti-Aging & Regenerative Medicine
 • แพทยสภา ประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
 • สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณ ประเทศไทย
 • สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 • The American Academy of Anti-Aging Medicine
 • สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
 • อายุรแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตราด 2543 – 2544
 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลบ่อไร จังหวัดตราด 2544 – 2545
 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลท่าพระยา จังหวัดสระแก้ว 2545 – 2546
 • คลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2546 – 2548
 • คลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล แผนกเลเซอร์ฟื้นฟูสภาพผิว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2548 – 2549
 • แพทย์ประจำบ้าน แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินปีแรก ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี 2549 – 2550
 • แพทย์ในคลินิกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่โรงพยาบาลรอยัลรัตนะ (ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 2550 – 2551
 • แพทย์ในคลินิกผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน ที่คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะช้าง โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 2551 – 2552
 • แพทย์ในแผนกตรวจสุขภาพและแผนกช่วยเหลือฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2552 – 2554
 • แพพทย์ในคลินิกพิเศษมวกเหล็ก ของโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2554 – 2555
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง 2556 – ปัจจุบัน
 • วันอังคาร: 08.00-15.00 น.
 • วันพุธ: 08.00-16.00 น.
 • วันพฤหัสบดี: 09.00-19.00 น.
 • วันศุกร์: 08.00-16.00 น.
 • วันเสาร์: 08.00-16.00 น.
  • อายุยืนยาวเหนือกาลเวลา

  • TRANSCEND
   by
   Dr. Terry Grossman
   Ray Kurzweil