สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2667-2340Vitallife is proud to be the world’s first organization accredited against DNV GL's Outpatient Specialist Center Standard

โทร. 0-2667-2340

 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]
 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]

พญ. ณัชชา เป็นแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ป้องกัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านความสวยความงามของผู้หญิงโดยเฉพาะ

 • วุฒิบัตร American Board of Anti-Aging & Regenerative Medicine
 • วุฒิบัตร American Board of Anti-Aging & Regenerative Medicine
 • วุฒิบัตร Applying Functional Medicine in Clinical Practice จาก The Institute of Functional Medicine (IFM)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการฝังเข็ม โดยกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • เป็น 1 ใน 8 ของตัวแทนนิสิตนักศึกษาแพทย์ศาสตร์ ที่เข้าร่วมในการประชุม ‘The IFMSA Global Meeting’ ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • วันจันทร์: 08.30-17.00 น.
 • วันอังคาร: 08.30-17.00 น.
 • วันพุธ: 08.30-17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี: 08.30-17.00 น.
 • วันศุกร์: 08.30-17.00 น.
  • อายุยืนยาวเหนือกาลเวลา

  • TRANSCEND
   by
   Dr. Terry Grossman
   Ray Kurzweil