สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2667-2340Vitallife is proud to be the world’s first organization accredited against DNV GL's Outpatient Specialist Center Standard

โทร. 0-2667-2340

 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]
 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]
 • ได้รับการรับรองคุณวุฒิในสหรัฐอเมริกา (American Board) ด้านเวชศาสตร์การต่อต้านริ้วรอยและการฟื้นฟูสภาวะเสื่อม ที่ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
 • ได้รับการรับรองคุณวุฒิในสหรัฐอเมริกา (American Board) ด้านโภชนาการ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556
 • ได้รับการรับรองคุณวุฒิ ด้านการรักษาฮอร์โมนขั้นสูงแห่งสมาคมฮอร์โมนนานาชาติ ก่อตั้งโดย ด็อกเตอร์เธียร์รี เฮอร์ทอค ผู้อำนวยการแห่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาฮอร์โมน เมษายน พ.ศ. 2555
 • ประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมงานด้านการกีฬาการต่อต้านริ้วรอยและเวชศาสตร์สุขภาพพลานามัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2556
 • ได้รับการรับรองคุณวุฒิ หลักสูตรเร่งรัด ด้านความงามผิวหนังวิทยา สถาบันสุขภาพพลานามัยและความงามผิวหนังวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556
 • ประกาศนียบัตรด้านแพทย์แผนจีนขั้นสูง การฝังเข็ม และการรมยา ที่ศูนย์ฝึกแห่งสมาคมจีน ด้านเวชศาสตร์จีนแบบดั้งเดิม ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2549
 • ประกาศนียบัตรคีเลชั่นบำบัด สมาคมแพทย์คีเลชั่นบำบัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544
 • แพทย์ด้านธรรมชาติบำบัด ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี (พ.ศ. 2547- 2552)
 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • อาจารย์พิเศษ รายวิชาการวินิจฉัยโรค คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วิทยากรรับเชิญ รายการหมอในบ้าน ของ มสธ. ออกอากาศทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
 • วิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่อง ธรรมชาติบำบัด ให้กับหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,สำนักงาน กพ., สโมสรโรตารี่ ฯลฯ
 • วิทยากรรับเชิญ รายการการแพทย์พอเพียง ของ มสธ. ออกอากาศทาง UBC channel
 • วิทยากรรับเชิญ รายการธรรมชาติบำบัด ทางสถานีวิทยุ FM 105.0 MHz (Wisdom Radio)
 • เขียนบทความในคอลัมน์ “Science Therapy” ในนิตยสาร Sci-Mag.
 • เขียนบทความในคอลัมน์ “Expert file” ในนิตยสาร Slim up Magazine
 • วันอาิทตย์ : 08.00-16.00 น.
 • วันจันทร์: 08.00-19.00 น.
 • วันอังคาร: 08.00-19.00 น.
 • วันพุธ: 12.00-19.00 น.
 • วันพฤหัสบดี: 08.00-17.00 น.
 • อายุยืนยาวเหนือกาลเวลา

 • TRANSCEND
  by
  Dr. Terry Grossman
  Ray Kurzweil