สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2667-2340Vitallife is proud to be the world’s first organization accredited against DNV GL's Outpatient Specialist Center Standard

โทร. 0-2667-2340

 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]
 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]

ดร. กมล เป็นนักโภชนาการที่มีประสบการณ์มายาวนาน โดยมีความเชี่ยวชาญในการกำหนดอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเป็นพิเศษ

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศ
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโภชนาการ มหาวิทยาลัยแอตแลนติก สหรัฐอเมริกา
 • วุฒิบัตรรับรองนักโภชนาการ จากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
 • วุฒิบัตรรับรองนักโภชนาการ จาก Clinical Nutrition Association of New Zealand
 • วุฒิบัตร Molecular nutrition and Nutrigenomics จาก The European of Nutrigenomics Organization (NuGO) มหาวิทยาลัยวาเกนนินเจน ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • วุฒิบัตรการวิจัยทางคลินิกในระดับมาตรฐานสากล จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร Nutrition & Cancer จาก Arizona Center for Integrative Medicine มหาวิทยาลัยแอริโซนา สหรัฐอเมริกา
 • วุฒิบัตร Licensed Doctor of Clinical Pastoral Medicine (DCM.P) สหรัฐอเมริกา
 • วุฒิบัตร American Board Certified of Nutrition Wellness from ANCB (CNW)
 • วุฒิบัตร American Board Certified in Obesity Management Specialist (COMS) จาก American College of Wellness
 • วันจันทร์: 09.30-16.30 น.
 • วันพุธ: 09.30-16.30 น.
 • วันพฤหัสบดี: 09.30-16.30 น.
  • อายุยืนยาวเหนือกาลเวลา

  • TRANSCEND
   by
   Dr. Terry Grossman
   Ray Kurzweil