สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-2667-2340Vitallife is proud to be the world’s first organization accredited against DNV GL's Outpatient Specialist Center Standard

โทร. 0-2667-2340

 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]
 • [VDO NAME]
 • [Doctor NAME]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พันธ์ศักดิ์ เป็นแพทย์ผู้มีประสบการณ์การรักษาในประเทศไทยมานานกว่า 36 ปี และยังเป็นหนึ่งในหมู่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขว้างในทวีปเอเชียในด้านฮอร์โมนและการชะลอวัย โดยนอกจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พันธ์ศักดิ์ จะเป็นผู้นำทีมแพทย์ของไวทัลไลฟ์แล้ว ท่านยังดูแลแผนกสูตินรีเวชในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และเป็นอาจารย์ผู้สอนในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พันธ์ศักดิ์ ยังร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง International Society for Studying of Aging Male (ISSAM) และเป็นสมาชิกของ the World Association for Sexologist International Menopausal Society ดังนั้น จึงสามารถเห็นท่านได้บ่อยๆ ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือในโทรทัศน์ ในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องขบวนการชรา

 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย 2517
 • ประกาศนียบัตรการแพทย์ชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล (2519)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตจาก Thai Board of Obstetrics & Gynecology (2522)
 • ประกาศนียบัตร American Board of Anti-Aging & Regenerative Medicine
 • สาขาการเจริญพันธุ์ Loeb Medical Research Institute, Ottawa Civic Hospital, University of Ottawa (2531-2532)
 • สมาชิกสมาคมเพศศาสตร์ศึกษานานาชาติ, สมาคมเพื่อการศึกษาผู้ชายสูงวัยเอเชียแปซิฟิก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในภาควิชาชีววิทยาการสืบพันธุ์ หน่วยสูตินรีเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2528)
 • สมาชิก American Society for Reproductive Medicine (2533)
 • สมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมเพื่อการศึกษาผู้ชายสูงวัยนานาชาติ (2541)e
 • สมาชิก World Association for Sexologist (2543)
 • วันจันทร์: 08.00-16.00 น.
 • วันอังคาร: 08.00-16.00 น.
 • วันพุธ: 08.00-16.00 น.
 • วันพฤหัสบดี: 08.00-12.00 น.
 • วันศุกร์: 08.00-19.00 น.
 • วันเสาร์: 08.00-12.00 น.
 • อายุยืนยาวเหนือกาลเวลา

 • TRANSCEND
  by
  Dr. Terry Grossman
  Ray Kurzweil